Przyłącza wodociągowe – formalności, wykonanie, koszty

Jeśli planujesz budowę domu lub innego obiektu, z pewnością słyszałeś o możliwości wykonania przyłącza do sieci wodociągowej. Dopełnienie procedur dotyczących tego przedsięwzięcia wymaga wiedzy, a czasami również wiele cierpliwości. Warto dowiedzieć się, jak wyglądają formalności związane z przyłączeniem i jak przedstawiają się koszty wykonania przez dobrego hydraulika i spółkę wodno-kanalizacyjną we Wrocławiu lub innych dużych miastach w Polsce.

Czym jest przyłącze wodociągowe i do kogo należy?

Omawiane przyłącze stanowi odcinek przewodu, który łączy wewnętrzną instalację w nieruchomości z siecią wodociągową. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniu i oczyszczeniu ścieków, to przedsiębiorstwo zaopatrujące konkretny teren w wodę odpowiada za utrzymanie sieci i urządzeń, które ją obsługują. Koszt podłączenia leży natomiast po stronie właściciela nieruchomości. Do posiadacza posesji należy także obowiązek konserwacji i naprawy wybudowanego przyłącza. Usuwanie usterek i awarii we własnym zakresie bywa mało komfortowym rozwiązaniem dla wielu inwestorów. W takiej sytuacji mogą zdecydować się na podpisanie umowy z przedsiębiorstwem dystrybucyjnym, które będzie podejmowało się utrzymania przewodów w dobrym stanie, obciążając właściciela odpowiednimi kosztami. Bardzo często nieprawidłowości są usuwane bezzwłocznie, nawet bez wiedzy odbiorcy.

Pomysł, formalności i realizacja przedsięwzięcia

Procedura przyłączenia w każdym mieście wygląda stosunkowo podobnie. Najważniejsze etapy to:

 • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych prac — należy w nim uwzględnić między innymi zapotrzebowanie na wodę, rodzaj budynku, ilość mieszkańców czy typy odbiorników,
 • uzyskanie mapy geodezyjnej nieruchomości — powinna zawierać naniesione elementy uzbrojenia pod powierzchnią ziemi,
 • konsultację z projektantem posiadającym odpowiednie uprawnienia,
 • złożenie projektu do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUD) oraz lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego,
 • znalezienie wykonawcy, który podejmie się realizacji prac,
 • dokonanie odbioru podwykonawczego przez inspektora technicznego oraz inwentaryzacja geodezyjna,
 • zgłoszenie wykonania projektu i ustalenie daty zamontowania wodomierza, zawarcie umowy z wodociągami.

Wykonanie przyłącza często wiąże się z ingerencją w pas drogowy – w takiej sytuacji konieczne jest uzgodnienie warunków prac z lokalnych zarządem dróg. Istotne jest także to, że pod powierzchnią ziemi znajdują się również inne przewody instalacyjne, na przykład elektryczne czy gazowe. Aby ich nie uszkodzić, projekt musi być uzgodniony z dostarczycielami pozostałych mediów. Obecnie nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przyłącza wodociągowego. Jeśli jednak zaistnieją powyższe okoliczności i niezbędne będzie otrzymanie zgód od zarządu dróg lub dostawców prądu czy gazu, proces dopełniania formalności może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy.

Warto również widzieć, że samo podłączenie przyłącza do wodociągu nie leży w gestii wykonawcy. Jego zadaniem jest jedynie wybudowanie przewodu zgodnie z projektem. Czynności związane z łączeniem poszczególnych elementów sieci są przeprowadzane przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Powodem są regulacje prawne i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Przykładowe koszty związane z budową przyłącza

Realizacja przedsięwzięcia, jakim jest przyłącze, wiąże się z kosztami, które w dużej mierze zależą od złożoności projektu. Usługi hydrauliczne i wodociągowe oraz dopełnienie formalności we Wrocławiu czy innym dużym mieście, to kwoty rzędu:

 • 80 zł – wydanie warunków przeprowadzenia budowy,
 • 250-400 – za mapa projektowa,
 • 1000 zł – projekt przyłącza,
 • 105 zł – uzgodnienie w ZUD,
 • 80 zł – uzgodnienie w wodociągach,
 • 100 zł – odbiór przyłącza przez inspektora,
 • 3000 zł – wykonanie prac (kwota zależna od wstępnych ustaleń),
 • 800 zł – nawiertka,
 • 300-500 zł – inwentaryzacja przez geodetę.

Oprócz tego należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego. Ostateczna cena zależy przede wszystkim od terenu, długości przewodu oraz warunków rynkowych w danej miejscowości. Prace można zlecić miejscowemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu albo wynająć projektanta i wykonawcę. Wybór drugiej z przedstawionych opcji bardzo często oznacza mniejsze wydatki.

Planowanie i realizacja przyłączenia to stosunkowo złożony proces, podczas którego należy szczególnie zadbać o dopełnienie wszystkich formalności i prawidłowe przeprowadzenie wszystkich etapów. Jeśli planujesz wykonanie tego rodzaju prac, zadbaj o to, aby skorzystać z pomocy profesjonalistów. Podmioty takie jak dobra firma wodociągowa, hydraulik z uprawnieniami czy projektant zatroszczą się o każdy aspekt przedsięwzięcia i spełnienie wymaganych warunków. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, na przykład we Wrocławiu, uwzględnij możliwe różnice w cenach w obrębie miasta i w jego okolicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.